Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Quanh năm làm bạn đất, trời
Dạn dày sương gió, chẳng ngơi tay làm
Nước, phân, đất, giống: đảm đang
Làm ra khoai lúa, giỏi giang ai bằng?