Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sĩ gì vớ vẩn cùng mây
Thẩn thơ cùng gió, nặng tình cùng trăng?