Câu đố về vật dụng:

Tròn như trái bưởi, trái bóng
Nằm nghiêng trên trục nối dòng năm châu
Muốn tìm ai ở nơi đâu
Quay tôi là thấy có câu trả lời
Là quả gì?