Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - thân với bầu trời
Bỏ đầu - thân với miệng, mỗi con người
Thêm sắc - màu của mây trời
Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.
(Là chữ gì?)