Câu đố về thức ăn:

Bánh gì cũng họ nhà “xèo”
Tròn khuôn nho nhỏ, miếng vừa miệng ăn?