Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - sáng tỏ đêm thâu
Bớt đầu - tránh ngọt, kẻo sâu "ngó ngàng"
Mất đuôi - với rắn họ hàng
Chữ gì bạn chớ vội vàng, đoán xem.
(Là chữ gì?)