Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên- dùng dán đồ chơi
Thêm huyền - lại ở tận nơi mái nhà
Thêm nặng - ăn ngọt lắm nha
Nếu mà thêm sắc - cắt may áo quần.
(Là chữ gì?)