Câu đố tỉnh thành:

Đây là thành phố tên vàng
Được coi hòn ngọc thiên đàng Viễn Đông
Củ Chi đất thép Thành Đồng
Dấu thiêng bến cảng Nhà Rồng còn đây?