Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cây gì hoa tím li ti
Quả chua hoặc cũng có khi ngọt ngào
Số mũi bằng số cánh sao
Có trong cổ tích, em nào đoán ra?
(Là cây gì?)