Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Dẫu rằng rộng lớn bao la
Trăm tên nhưng gọi vẫn là một tên.
Lúc êm dịu, hát thật hiền
Khi nổi cơn giận bốn bên thét gào.
(Là gì?)