Câu đố tổng hợp:

Một cổ năm đầu mọc ra
Bên trong rỗng tuếch như hoa móng rồng
Nghỉ thì trong ruột trống không
Làm thì xương thịt mới lồng vào trong
Là cái gì?