Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì xuôi ngược đôi bờ
Chữ M cắt bỏ nét ngang, tên cầu?