Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Đất vuông” rồi lại “trời tròn”
Trước cầu bảo tháp lưu li, chùa gì?