Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đất thời khí thụy Lam Sơn
Có người thánh chúa long nhan khóc thường
Tiền là tiền nhật đăng quang
Hưng là hàng phục Lê Hoàn nghiệp xưa?