Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì trên vịnh Hạ Long
Ba hai hòn đảo góp công tạo thành?