Câu đố về động vật:

Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi.
Thỏ, nai, gặp phải... hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chùa rừng.
(Là con gì?)