Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đánh tan nhiều vạn quân Thanh
Lên ngôi Hoàng đế, sáng danh vua gì?