Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Dâng vua những bản điều trần
Mong cho nước mạnh, toàn dân mạnh giàu
Triều đình thủ cựu hay đâu
Đã làm điêu đứng, thảm sầu Việt Nam?
(Là ai?)