Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Dáng to bằng trời 

 

Khắp nơi đều mát?