Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Dáng chùa Một Cột thủ đô
Là thắng cảnh đẹp Sài Gòn nước ta?