Câu đố về các nhạc cụ:

Đàn gì chẳng có dây nào
Chỉ nhờ tiếng gió đệm vào du dương?
(Là cái gì?)