Câu đố về động vật:

Chim gì giúp ích cho người trừ sâu?