Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Quảng Bình có mẹ anh hùng
Dưới bom đạn Mỹ, qua sông đưa đò
Thân mình mẹ chẳng có lo
Một lòng góp sức diệt thù ngoại xâm.
(Là ai?)