Câu đố là gì:

Dài dài chừng độ ngón tay
Ruột vàng, da trắng đắm say bao người
Nghe tên tưởng thứ cứu đời
Nào ngờ dùng nó bệnh thời tăng thêm