Câu đố về động vật:

Con gì chỉ sống một mùa
Đêm đêm đốt đuốc vui đùa cùng ai
Là con gì?