Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đà Lạt xứ mộng, xứ mơ.
Đèo gì cửa ngõ đón mời khách thăm?