Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Đà Lạt lắm thác, nhiều hồ
Tên em dòng suối lửng lơ giữa rừng?