Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Nói xem bạn đứng ở đâu
Bên trái, bên phải, đằng sau là đường?
(Ở đâu?)