Đà Lạt thật mát mẻ

Rì rào tiếng thông reo

Hồ Xuân Hương trong vắt

Hoa đua nhau khoe sắc

Đêm lập lòe ánh đèn

Từ những ngôi nhà kính

Gió thổi se se lạnh

Tí tách hạt mưa rơi.