Bố mua xe đạp
 
Mẹ dạy bé đi
 
Mắt bé trông kia
 
Tròn xoa chăm chú
 
Chân đạp hăm hở
 
Người toát mồ hôi
 
Mặt rạng rỡ cười
 
Trông yêu yêu quá !
 
Ông cười hể hả
 
Nhắc đi phải đường
 
Chớ có coi thường
 
Ô tô, xe máy.
 
Ngã ba ngã bảy
 
Xe dừng sang ngang
 
Đèn đỏ không sang
 
Đèn xanh đi tiếp
 
Xe bé rất đẹp
 
Kinh coong …kính coong…