Con về giỗ tổ Hùng Vương.
Nắng soi lấp lánh hạt sương trên cành.
Đường lên theo núi vòng quanh.
Biển người trôi giữa trời xanh, nắng vàng.

 

Đền đài xây dựng huy hoàng.
Theo từng bậc đá ngày càng lên cao.
Rừng cây gió thổi thì thào.
Kể về nguồn cội, công lao Vua Hùng.

 

Xa xa đồi núi trập trùng.
Như đàn voi dáng phục tùng núi cha.
Khắp nơi rực rỡ cờ hoa.
Hương thơm phảng phất lúc xa, lúc gần.

 

Trèo lên đền Hạ nghỉ chân
Nơi vua quan với ba quân họp bàn.
Đại già thi với thời gian
Dáng hiên ngang đón gió ngàn bốn phương.

 

Lên đỉnh núi có hai đường
Thuận tiện cho khách thập phương thăm đền.
Đền Trung, đền Thượng ở trên.
Có bài vị của Tổ Tiên các đời.

 

Đàn thề sừng sững giữa trời.
Tưởng như còn vọng những lời Thục Vương.
Xây dựng đất nước hùng cường.
Dân an, nước thịnh theo gương Vua Hùng.

 

Hôm nay con Lạc, cháu Hồng
Về dự Giỗ Tổ, báo công lên Người.
Quyết tâm bảo vệ biển trời.
Giữ nguyên bờ cõi như lời Bác khuyên .