Câu đố khác:

Da em Phi, Ấn, Inđô
Huyền vào, bóng tối bị xô ra ngoài
Chữ đứng phía trước bỏ đi
Đổi huyền ra sắc, chim chi, xuân về?