Câu đố về thực vật và hoa quả:

Da em như sắc hồ thu
Bụng em như mực thầy cho điểm 10.
Hạt em đen nhánh ngời ngời
Ruột em ngọt mát người người quý ưa.
(Là quả gì?)