Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Cuộc đời tựa áng phù vân
Biết bao vinh nhục, cũng ngần ấy thôi
Thăng trầm cứ thế mà thôi.
Kim Sơn, Tiền Hải một đôi đất lành?