Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì chỉ có một hoa
Quanh năm kết trái nõn nà vàng thơm.
Lá to, che rợp góc sân
Xum xuê con cháu, quây quần bên nhau?
(Là cây gì?)