Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cũng từ lúa nếp sinh ra
Xanh xanh từng hạt, đậm đà hương quê
Lúc làm bánh, khi nấu chè
Lá sen ủ ngát đi về cùng thu
(Là gì?)