Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng thầy, cũng thợ như ai
Nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người
Đêm đêm sân khấu đèn hoa
Tô tô vẽ vẽ cho ta hát, cười?