Câu đố những gì:

Cùng tên, bạn cất cánh bay
Véo Von tiếng hót vui say đất trời
Còn tôi bạn với muôn người
Từ tre nứa cất thành lời yêu thương?