Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Cũng sông, cũng núi như người
Sao anh lại bảo sống lâu lại giàu?