Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cũng rồng nhưng lại ấm êm
Là nơi cửa ngõ xuôi miền Tây xa?