Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có răng chẳng cắn
Cái ngắn cái dài
Để chải tóc ai
Mượt mà thêm mãi.
(Là cái gì?)