Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cũng là tờ giấy
Vừa xốp vừa dày
Muốn chữ khô ngay
Có tôi mới ổn
(Là cái gì?)