Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Con gì vừa mới ra đời
Đã phải xa mẹ mà trôi theo dòng.
Quanh năm ngày tháng ruổi rong
Đi xuôi thì có ngược không bao giờ?
(Là cái gì?)