Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cũng là một lá phổi thôi
Nhẹ nhàng thở giữa đất trời mênh mông
Tôi xanh thắm, chẳng đỏ hồng
Có tôi làng xóm mát trong khí lành.
(Là gì?)