Câu đố về các loài động vật:

Cũng là loài chết để da
Cháu đâu chẳng thấy sao mà gọi ông?