Câu đố về thức ăn:

Cũng khoai, nhưng khác màu da
Không luộc, chẳng nướng, trẻ thời rất ưa?