Câu đố về đồ vật:

Cái gì để xới để đào
Quanh năm với bác nông dân kết tình?