Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Cực Đông đất nước Việt Nam
Đố anh, đố chị đó là nơi nao?