Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì khóc hận cùng sông
Bao năm Trịnh - Nguyễn phân tranh chia lìa?