Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bạn cùng thác bạc, thông xanh
Đèo gì cửa ngõ vào thành phố Hoa?